Kjære  venner  og  støttespillere  for  barna  i  Peetelikirkens  Sosialsenter  

Året 2018 går nå mot slutten, og vi vil gi dere et overblikk over det vi har gjort dette året. Peetelikirkens Sosialsenter er fortsatt i virksomhet 24/7 for å gi hjelp til barn og tenåringer som vokser opp i sosiale sårbare og utrygge omgivelser, slik at de kan fortsette sin skolegang. Vi fokuserer på forebyggende arbeid og på hjelp til barn og ungdom som en gang valgte feil, men som senere ønsker å fortsette sin utdannelse. Dørene våre er alltid åpne for slike som tidligere ikke har lyktes. 

Dette året har dagsenteret vårt, som er åpent seks dager i uka, gitt hjelp til 30 barn. Noen barn har fortsatt fordelen av å bo i ungdomssenteret, og det hjelper dem til å fortsette sin skolegang. Det bor jevnlig 7-10 barn her i ungdomssenteret. Vi sørger for daglige varme måltider til barna, hjelper dem med å fullføre hjemmearbeidet sitt og lar dem tilbringe sin fritid i trygge omgivelser.

Vårt studiestøtteprogram for barn og ungdom er et viktig verktøy. For disse som har en vanskelig bakgrunn gir dette stor motivasjon og oppmuntring til å fortsette skolegangen sin. Vår ungdomsarbeider holder kontakten med skoler og foreldre. Tenåringene som deltar i dette programmet møtes regelmessig en gang i uka på senteret vårt. Her har vi hatt besøk av folk fra forskjellige yrker som har fortalt om arbeidet sitt.  Vi har også invitert mennesker som har tatt gale valg i livet. De har fortalt sin historie om hvordan de kom skjevt ut, og hvordan de igjen klarte å komme inn på rett kurs ved hjelp av Gud og gode mennesker. Barna har sagt at de lærer veldig mye av disse møtene, og at de er nødvendige. Vi har også besøkt Tallinn Universitet, og det var motiverende for ungdommen. De skjønte at dette var en mulighet som var åpen også for dem, og de begynte å ta studiene sine mer på alvor. I tillegg til å gå på skolen forutsetter programmet at de også er villige til å delta i frivillig arbeid – som å hjelpe til på eldrehjem, i barnehager, i rehabiliteringssentre og til å organisere arrangementer osv.  15 barn/unge har deltatt i programmet, og de har fått rundt 25 euro i måneden i stipend.

Sosialarbeideren på senteret vårt holder kontakt med skolene, og de tilbyr rådgivning til elever og deres foreldre. På den måten kan de forhindre problemer, og løse vanskelige situasjoner som har oppstått.

Det har vært noen få tilfeller dette året der vi har tilbudt overnatting til mødre som er blitt utsatt for vold hjemme. De fikk være her til situasjonen ble løst.

To ganger i måneden har vi delt ut innholdsrike matpakker til 50 sårbare familier.

Før skolestart i høst delte vi ut skolemateriell til barna – materiell som vi hadde kjøpt ved våre venners hjelp. Til sammen var det 67 barn som fikk alt de trengte til skolen.  Gjennom årene har vi også hjulpet barn som ikke hadde vært på skolen på flere år da de kom til senteret – og som heller aldri begynte på skolen igjen. Vi har inkludert dem på våre utflukter, arrangement og leirer – og gitt dem muligheten til å hjelpe oss med forskjellig slags arbeid. Ungdommene har senere bekreftet at dette har holdt dem borte fra dårlig selskap og gitt dem et videre perspektiv. Det har vært en stor glede for oss å se at mange av dem har kommet i arbeid og mestrer livet, til tross for at de droppet ut av skolen.

Mange nødvendige ferdigheter læres best gjennom praktiske aktiviteter. Derfor har arbeid kombinert med opplevelser vært en viktig metode i senteret allerede fra starten av. Vi kan forsikre om at dette er en utmerket måte å hjelpe risikoutsatte barn på. Det kan være en skremmende opplevelse når de for første gang bruker et verktøy eller lager noe mat. Men etter et par vellykkede forsøk pleier barna å spørre seg selv om det er noe mer de kan hjelpe til med. Det er stort å se hvordan barn, som vi begynte hjelpe da de var små, er blitt 15-16 års gamle tenåringer, som nå hjelper oss med å instruere yngre barn på leirene.

Flesteparten av de barna som mottar hjelp fra senteret kommer fra russisktalende familier. Før de kom til Peetelisenteret, har de ofte ikke hatt noen å snakke estisk med. På senteret vårt får de mulighet til å praktisere estisk, og takket være våre frivillige arbeidere kan de også utvikle sine estiske kunnskaper. Dette har hjulpet ungdommen til å finne arbeid, både i skoleferiene og senere i livet.

Det er viktig for barna å komme bort fra miljøet i byen, der de til daglig oppholder seg.  Vi hadde derfor i sommer i alt 4 ti-dagers leirer på leirstedet vårt på øya Saaremaa. Det var 13-14 barn pluss 4 ledere hver gang. I tillegg til å slappe av og drive med sport lærte barna å lage mat. De hjalp til med å rydde opp på leirområdet, og de var med på forskjellige dagligdagse gjøremål. Mange av barna sa at de skulle ønske at leirene varte lenger.

På den fjerde sommerleiren, beregnet på eldre barn, arrangerte vi en utflukt til øya Vilsandi. Den ligger 5 kilometer fra Saaremaa, og det er mulig å komme dit til fots. Det er mange små øyer på veien dit, og i 7-8 tilfeller må man vade i ganske dypt vann. Det var ikke den enkleste oppgaven med tunge ryggsekker. Men til tross for det så likte alle turen. Det var herlig å se hvordan tenåringene oppmuntret hverandre på veien.

Vi hadde også en 3-4 dagers leir på Saaremaa både på våren og på høsten, med 20 barn og 7 ledere.
Våre gode venner i Norge arrangerte en sommerleir for 23 jenter og 3 ledere – og en vinterleir for 12 gutter med 3 ledere. 15 barn fikk også anledning til å tilbringe sommer- og vinterferien sin hos norske støttefamilier.

Også i år hadde vi vår tradisjonelle kanotur, som vi har hatt de siste 18 årene, med totalt 68 deltagere.

Sist jul ble en av våre drømmer, som vi lenge har båret på, til virkelighet. Vårt nye studiekjøkken på dagsenteret ble ferdig!  Der kan barna lage mat med litt hjelp fra ansatte og frivillige. I år har vi hatt besøk av mange snille mennesker som har delt sine matlagings-hemmeligheter med barna. Dette har gitt barna masse motivasjon, og de elsker virkelig å lage mat sammen med vennene sine på det nye kjøkkenet.

Peetelikirkens Sosialsenter har bare mulighet til å hjelpe barna takket være gode mennesker, organisasjoner og firmaer som støtter vår virksomhet. Vi vil takke dere fra dypet av vårt hjerte for all støtten dere gir, og vi er veldig takknemlige til Gud for at han sender slike trofaste venner til barna på senteret vårt. Vi ønsker dere en riktig god jul, sterk helse og mange velsignelser i det kommende året.

På vegne av alle de små og store vennene deres i Peetelisenteret.

 

Mati Sinisaar                                                                         Kaidi Lees
Hovedleder for Peetelikirkens Sosialsenter                     Prosjektleder i Peetelikirkens Sosialsenter  

www.peeteli.com/sotskeskus        

                   Tallinn,  3. desember 2018

Total Views: 947 ,