Vi gjør noe med det!

Vi i Gatebarna i Estland samarbeider tett med sosialsenteret i Peetelikirken i Tallinn. Vi hjelper vanskeligstilte barn og ungdom til å mestre livet sitt. Det er et langsiktig arbeid som krever mye tålmodighet og kjærlighet. Vi har holdt på siden 2003 og tilpasset hjelpen etter hvert som forholdene i Tallinn forandrer seg.

Det er ikke lenger «gatebarn» i Tallinn, men nøden og elendige sosiale forhold for mange barn er fortsatt der.

Hvordan hjelper vi.

  • Hver måned sender vi penger til Sosialsenteret i Peetelikirken Tallinn
  • Vi arrangerer gratis sommerleir i Norge for ca. 20 barn pluss noen ledere fra Peetelikirken.
  • Vi besøker Peetelikirken i Tallinn to ganger i året.

Før og etter Koplislummen

De gamle russerblokkene i Kopli bydel ble heldigvis revet. I dag (2019) er det ingen av disse boligblokkene igjen. De som bodde der har funnet seg andre steder å bo, og de fleste har fått nye leiligheter av myndighetene. Det går framover, og myndighetene gjør mye for å bedre levevilkårene for folk. Sosialsenteret i Peetelikirken har arbeidet mye med barn fra Koplislummen, men også med mange barn og familier som bor i egne eller leide leiligheter. I dag (2019) hjelper de barn som bor i slike leiligheter, eller i sosialblokker. Så selv om Koplislummen er historie, er den sosiale adferden for dem som bodde der ikke så enkelt å forandre. Vi ser at det kommer stadig nye barn med store problemer til sosialsenteret.

Barn helt ned i 5-års alderen forteller om seksuell misbruk. Mange lever i små leiligheter der mor stadig vekk tar med nye menn hjem. Det er mye alkoholmisbruk eller narkotika, og barna dropper skolen. Jo – det er fortsatt mange som trenger vår hjelp.

Vil du være med å hjelpe ?

Vårt hjelpearbeid startet etter et klart kall fra Gud til å hjelpe fattige og vanskeligstilte barn i Estland. Vi tror at det som Gud har satt i gang vil han også fullføre. Det er gledelig å se at mange faddere gir regelmessig penger til arbeidet, men det er et stort behov for flere faddere eller spesielle gaver. Vi er en liten ledergruppe på 9 personer som alle arbeider frivillig uten noen form for godtgjørelse. Det koster å ha ca. 20 barn pluss estiske ledere til 10 dagers sommerleir i Norge. Heldigvis er det mange som hjelper med penger og sponser med mat.  Hjelpearbeidet i Tallinn med et Dagsenter og et lite Barnehjem har også naturlig nok utgifter til den daglige driften. 

Du kan være med på å hjelpe barn til et bedre liv og kanskje redde det fra rus, prostitusjon eller kriminalitet. Gå inn på “Hvordan hjelpe” på menyen for flere detaljer.

 

Du kan også gi en gave på VIPPS til Terje Ruud mob, tlf  92219470Merk gaven  “Estlandsarbeidet”.

Dette er et felles vaskerom og toalett i enden av koridoren i en sosialblokk. Noen barn har en slik oppvekst.

 

 

Bilder fra sommerleiren 2018. Vi deler alltid ut litt klær på sommerleiren, men klær får de som oftest av sosialsenteret i Peetelikirken.

En dag har vi som regel en tur til Oslo. Barna tror vel kanskje at alle nordmenn er til for å klemmes på.

 

Datakrasj på hjemmesiden vår

Dessverre ble det en del problemer med Gatebarna.no etter en større oppdatering av programvaren.  Gatebarna.no kan nå åpnes som normalt, men det er flere ting som fortsatt ikke fungerer som de skal. Førstesiden forsvant og skrives på nytt. Samtidig er det en fin anledning til å oppdatere innholdet, og gjøre designmessige forandringer. Men det kommer sakte men smått. 😉 

 

Sommerleir 2019

Årets sommerleir blir på Lunde Leirsted fra 2. – 11. august. Der har vi vært i mange år, og det er et kjempefint leirsted.

Det kommer 20 barn og tre estiske ledere til Gardermoen på fredag 2. august.

Det er besøksdag på “Lunde” (KFUM’s leirsted ved Son)  lørdag 10. august 2019 fra kl. 12.00 til 16.00.

 

Ta med det du trenger til grillmat og drikke. Vi serverer kaffe og kaker.

Du er hjertelig velkommen til et trivelig sosialt samvær, og får en smakebit av livet på Lunde sommerleir.  

 


En veibeskrivelse finner du her