Re-union fest i Peeteli september 2019
v/Tom Haug

Reunion fest September_201917

Turen til Tallinn i September 2019 ble helt spesiell. I april hadde vi snakket sammen med Peeteli om muligheten for å invitere til en gjenforeningsfest alle de barna som hadde vært med oss på sommerleir fra 2003 til 2019. Peeteli  tennte umiddelbart på ideen.

Selvfølgelig har det vært mye forberedelser. Vi hadde oversikt over navnene på alle barna, og hvilke år de hadde vært med på leirene. Sekretær Mirjam måtte så spore opp alle barna, for å sende ut innbydelser. Etter at vi etter hvert fikk vite hvem som hadde takket ja til innbydelsen, kunne vi lage en video med klipp fra de aktuelle år, slik at alle som kom fikk se seg selv – og andre som var sammen med dem på sommerleiren.

Vi laget også plakater med bilder fra noen av sommerleirene. Disse ble hengt opp på veggene i kirkerommet. Vi satte sammen en bok med bilder og navn fra alle sommerleirene. Mange bladde interessert i boka. En selvbetjent PC med slideshow fra alle sommerleirene var også flittig i bruk.

Dørene åpnes

 Det var et stort øyeblikk for oss, og for Peeteli-arbeiderne, å se alle som kom gående inn i kirkesalen da dørene ble åpnet.

Før festen begynte, var det en times mingling. Det ble mange glade utbrudd over å møte folk som de ikke hadde sett på lenge mange år, og stor interesse for å se på bildene på veggen. 

Mati ønsket velkommen, før Terje ledet festen videre. Han fikk straks opp leirstemningen. Folk storkoste seg.  

Barna (med tilknytning til Peeteli nå) sang to sanger, og de hadde laget et dramastykke. Stykket illustrerte hva som skjer med hjertene våre når vi holder det vi får av Gud for oss selv  – eller – når vi gir det videre til dem som trenger det.

Vi sang to leirsanger, og det var rørende å se alle som var med i sang og bevegelser. Det ble en oppfriskning av de gode opplevelsene de hadde fra tidligere leire. Det var også gripende å høre alle i salen synge «I have decided to follow Jesus». En sang som har vært en av favorittsangene gjennom mange år.

Flere ønsket å takke oss for hva hjelpen fra Norge og sommerleirene hadde betydd for dem.
Som en takk fikk hver av oss en blomst, et perlekjede og en varm klem fra et par (noen) av barna i Peeteli.

Etter festen i kirkesalen gikk vi ned til Dagsenteret. Der var det god stemning, og peetelibarna hadde laget deilig mat til oss alle.

Se video fra festen :

På festen kjørte vi en video som viste litt fra de fleste av sommerleirene fra 2003 til 2019

.Siden den er ganske lang, er den delt i to deler. Del 1 viser årene fra 2004 til 2011. Del 2 viser årene fra 2012 til 2019.

Total Views: 554 ,