Septembertur til Tallinn – 2015
v/Tom Haug

Møte med ledelsen i Peeteli 

Hver vår og høst har vi et møte med ledelsen i Peeteli Sosialsenter. Det er viktig for oss og Peeteli at vi har en erfaringsutveksling. Vi har en åpen tone, slik at alle små og store saker diskuteres i trygghet.

Erfaringer fra sommerleiren
Det var veldig gledelig og oppmuntrende å høre at sommerleiren betydde mye for barna. På leiren la vi merke til at en av jentene var ganske lukket og virket ikke spesielt glad, men i løpet av leiren tinte hun opp og ble mye lysere. Peeteli fortalte at  før leiren var hun negativ og vanskelig. Hun hadde ingen motivasjon eller lyst til å gå på skolen. Etter leiren merket de en stor forandring. Hun var mye gladere og sa at hun nå ville gå på skolen.

  • Lengden på sommerleirene
    I det siste har vi lurt på om sommerleiren er litt for lang. På leiren spurte vi direkte de estiske lederne om de syntes at leiren var for lang eller for kort. De mente at leiren var litt for lang. Det kan nok være flere grunner til det, men neste år planlegger vi en 10-dagers leir.  
  • Leirregler
    På sommerleiren hadde vi et problem med de eldste barna når det gjaldt regler på leiren ( les her om dette på reportasjen fra sommerleir 2015). For noen år siden satte vi opp kriterier for hvem som skulle være med på leirene. Dette har vi hatt god erfaring med.  Vi ønsker også at vi i fellesskap blir enige om noen regler for leiren. Alle som får lov til å være med på leiren må skrive under på at de respekterer, og ville rette seg etter disse reglene.

 

Økonomisk situasjon i Peeteli
Peeteli er helt avhengig av økonomisk støtte fra frivillige støttegrupper og enkeltpersoner. De får litt støtte (2500 euro i 2014 og 2015) fra Tallinn By for brobygging mellom estiske  og russiske barn i Tallinn.

Peeteli Sosialsenter består av et Dagsenter og et Barnehjem. Det er totalt 20 ansatte, hvorav mange er deltidsansatte. Selv om lønningene er lave, er det utgifter til strøm og oppvarming, mat og klær til barna, oppfølging av barn og familier utenfor barnehjemmet mm.  I tillegg til den daglige driften av barnehjemmet og dagsenteret er det flere prosjekter som støttegruppene gir penger til. Et par eksempler på slike prosjekter er opprustning av Peetelis leirsted i Estland (på Saaremaa), som Lions gir penger til, og stipendordningen til ungdom, som forplikter seg til å gå på skole. Det sistnevnte prosjektet er det støttegruppen i Lyngdal som har startet og drifter. Dette prosjektet er veldig nyttige og passer inn i Peetelis mål med å utruste ungdommene til å stå på egne bein når de skal brødfø seg selv.

Penger til prosjekter er øremerket. Prosjektene kan imidlertid ikke gjennomføres uten medvirkning fra Peeteli. Hvis alt går uavkortet til prosjekter, går det utover penger til driften av barnehjemmet og sosialsentret.

På møtet med Peeteli fortalte de at de nå er i en svært vanskelig økonomisk situasjon. For noen dager siden hadde de bare penger nok til 6 ukers drift. De har riktignok et ubrukt fond som skal brukes til nytt barnehjem, men ønsker ikke å bruk dette til daglig drift. De har hatt et møte med barna og noen foreldre for å orientere om situasjonen, og har redusert kostnadene så langt det lar seg gjøre.

 

Ute-møte med utdeling av mat til de fattige 

På fredag pakket vi som vanlig matposer til familier og enslige. Litt forskjellig innhold i posene, men mye god mat til hver. Peeteli har liste over hvem som skal få matpose. Det er alltid tankevekkende å se så mange mennesker som kommer fra hele Tallinn for å få en pose med mat. Vi hadde en blandet følelse av å se så mange enslige mødre med barna sine ta imot en familie-pose. Vi var glade for å kunne hjelpe, men triste fordi det er nødvendig.

Nedenfor er en video fra ute-møtet i Kopli.

I svømmehallen og fest i Peeteli Dagsenter etterpå

Denne gangen var det 50-60 barn og voksne i svømmehallen Kalev Spa. Barna stortrives i svømmehallen, og etter et par timer i bløt, var de fleste med oss til Dagsenteret i Peeteli til Leirkveld. Peeteli hadde laget varme hamburgere til alle. Etterpå ledet Terje kvelds-samlingen med en andakt av Wenche, leirsanger og video fra sommerleiren. Stine delte ut keramikk-krukkene som barna hadde laget på leiren. Det hele ble avsluttet med en godteripose til hver enkelt.

Nedenfor er en video fra leirkvelden.

Total Views: 1713 ,