Historisk om gatebarna

På midten av 90-tallet – i kjølvannet av Sovjetunionens oppløsning – begynte det å dukke opp grupper av gatebarn i Tallinns mest belastede bydeler. De fleste er barn av russere, og foreldrene viser seg som regel å være tunge rusmisbrukere, som lever under elendige forhold. Barna lever i en utrolig fattigdom, går ikke på skolen og livberger seg ved å tigge eller stjele. De søker opphold for natten sammen med uteliggere, eller hos alkoholiserte slektninger. Hverdagen preges av vold, kriminalitet, rusavhengighet og omsorgssvikt. De er mange, og lokale myndigheter ønsker ikke å se dem.

IMG_312621
april2013_web19
Kopli 88 mees pojaga

Store forandringer i Kopli slumområde

Det var ganske store forandringer å se i Kopli i 2011. Mange av de gamle mugne russerblokkene i Kopli var revet, og flere stod for fall. Mange av menneskene som bodde der ulovlig, hadde ikke rett til ny bolig. I beste fall fikk de tilbud om opphold på hospits. Der var det fellesrom med opptil 50 mennesker, og man måtte være inne til en fast tid på kvelden.  Mange fant seg et annet krypinn.

I dag (2015) bor mange i sosialleiligheter, det vil si, i små enkleltrom. Flere av disse blokkene er nabo til Peeteli, og mange av barna kommer daglig til Dagsenteret for å få mat og klær. Mange av barna har vært på sommerleir i Norge.

Disse blokkene er rene rugekasser for kriminalitet. Det er mye alkohol og narkotika, og barna leker med sprøytene som ligger i vindusposten i oppgangen. Fler og fler er avhengig av mat og annen hjelp fra Peeteli. Disse barna er svært risikoutsatt  for alkohol, narkotika og prostitusjon.

Selv om Kopli blir kvitt mange av de gamle russerboligene, forsvinner ikke problemene når barnefamiliene flytter til bedre boforhold. Peetelikirken får stadig kontakt med barn som trenger å komme på Barnehjem eller til trygge familieforhold. De opplever et økende behov for omsorgshjelp, og finner stadig barn som er mer eller mindre overlatt til seg selv. De går ikke på skolen, og ingen “hjemme” er pådriver. Det finnes også fortsatt mange elendige boforhold.

Total Views: 3641 ,