Støttegruppen Gatebarna Estland har samarbeidet tett med Peetelikirkens Sosialsenter  i Tallinn siden 2003. Vi har et veldig stabilt team som samarbeider bra. Vi kjenner barna i Tallinn godt og har førstehånds kjennskap til boforholdene til barna.

Hva gjør vi?


  • Vi arrangerer sommerleir i Norge for ca. 20 barn. Mange har vært med i flere år, men det kommer stadig nye til etter hvert som de eldste blir for gamle til å være med.
  • Vi verver fadder, slik at det er mulig å opprettholde driften av barnehjemmet og dagsenteret. Mange av barna har vært på ferie hos familier i Norge.
  • Vi besøker Peeteli to helger i året. I april/mai planlegger vi årets sommerleir sammen med lederne i Peeteli. Mange ganger har vi fest for familier. Etter festen får de med sen en solid matpose.
  • I løpet av helgen arrangerer vi noe sammen med barna, som for eksempel en tur i skogen for et 50-talls barn. Vi avslutter gjerne turen gjerne med besøk hos noen familier.

  • I september/oktober har vi leirkveld for barna i Peeteli. Programmet da er ellers ganske likt vår-programmet. Da er det ofte personer eller grupper som ønsker å være med oss for å få et førstehånds inntrykk av arbeidet.

Ingen av oss får betalt for arbeidet. Alt er basert på frivillighet. Vi bruker våre egne biler til transport på sommerleirene og betaler alle kostnadene selv. Det samme gjelder reiser til Peetelikirken i Tallinn.

Vi har forøvrig et nært samarbeid med Misjonskirken på Majorstuen i Oslo.

Regnskapet blir revidert av statsautorisert revisor.

Noen smakebiter fra arbeidet

Vi flytter en familie fra Kopli

Vi flytter en familie fra Kopli

Vi har nettopp vært inne

Kombinert oppholds- og soverom

Et lagerrom, men også et soverom

Vi flytter dem ut

Dette er hele flyttelasset

Wenche overleverer nøklene til en ny leilighet

Inn til nytt hjem

... med innlagt vann og bad!

 

Vi flytter en familie med tre barn fra slummen til ny leilighet

Vi fikk kjennskap til en familie med tre barn som bodde i elendige forhold i en av de gamle russerboligene i Kopli. De hadde ikke innlagt vann eller elektrisitet. I oppholdsrommet, som også var soverom for familien, stod det en vedovn. De brukte blant annet loftsgulvet som ved. Ingen av foreldrene hadde fast jobb, men de var ikke alkoholiserte.

Barna har vært på flere sommerleire, og etter den første av disse bestemte vi oss for å hjelpe familien med nytt bosted. Vi fikk en “avtale” med dem om at de skulle prøve å få seg fast jobb og gradvis overta husleien, som vi skulle betale det første året. Det syntes å virke, og de begynte å betale på husleien. Foreldrene hadde imidlertid så store sosiale adferdsproblemer at de ikke klarte å holde på jobben. Kona fikk etter hvert ny jobb, og de har i dag flyttet til et annet hus, som de selv betaler leie for.

Sommerleir i Norge

Sommerleiren – en sterk motivasjonsfaktor og en vitamininnsprøyting for barna og for norske og estiske ledere. Barna, som Peetelikirken følger opp, tilhører en risikoutsatt gruppe. De fleste av dem er russere som ikke akkurat får den største oppmuntring og hjelp hjemme til skolegang – eller til å lære estisk og engelsk. Uten gode språkkunnskaper eller utdannelse stiller de langt bak i køen med hensyn til arbeid senere i livet.
Mange av barna kommer fra fattige hjem – med mer eller mindre alkoholmisbruk. Noen av dem har selv oppsøkt Peetelikirken for å få bo der – de orker ikke lenger å bo med fulle foreldre. Andre kommer fra en sosialblokk, enten en åpen en, eller en med svært strenge regler. Vi vet at mange av jentene vanker sammen med jenvaldrende eller eldre gutter med svært dårlig påvirkning. Det er et stort sex, alkohol og (delvis) narkotikapress.

Hver kveld på sommerleiren har vi en samling, med sang og kveldskos ( med f.eks is, gele, sjokoladepudding, frukt, drikke o.l.) Vi har også en andakt som noen ganger tar utgangspunkt i spørsmål som barna legger i spørsmålskassa. På den måten prøver vi å formidle sunne verdier.

Men det er ikke bare kvelds-samlingene som er verdiskapende. Vi gjør ting sammen med barna. Vi leker med dem, gir dem omsorg og kjærlighet, bader, fisker krabber osv. Barna får også lage sine egne kunstverk i keramikk. En dag på Tusenfryd, og en dag i Oslo. God mat som de kan spise seg mette på er nok ikke alltid hverdagskost for dem.
I løpet av sommerleiren, ser vi hvordan barna blir tryggere, roligere, blidere og mer kjærlige etter hver som dagene går. Et eksempel på dette er historien om en jente på 10 år som sa “don’t touch me” bare man klappet henne på skulderen. Senere var hun tryggere og kunne både klemme og søke nærhet. Man kan bare forestille seg hva hun har opplevd i Tallinn.

Sammen med barna

Sammen med barna

* På tur i skogen

* Fest i Peetelikirken

Høsttur i et våtmarksområde

På tur inn til grillplassen

Mati og Terje griller til lunsj

Lunsj ute i det fri

Videre innover i skogen

Fest for barna i Dagsenteret i Peetelikirken

Sammen med barna

Når vi besøker Peetelikirken i april/mai og i september, er vi mye sammen med barna. Vi har ofte hatt 40-50 barn med oss på tur i skogen. Peeteli har med varm mat til alle.

Det er nyttig for oss, og for barna, at vi er mye sammen. Vi får et nært forhold til barna og hjemmene deres. De av barna som kommer på sommerleirene kjenner oss og blir glad i oss – det er forøvrig gjensidig.

En fast post på programmet er en fest på ettermiddagen i dagsenteret i Peeteli. Vi synger leirsangene sammen – med stor entusiasme. Barna har noen ganger et eget innslag som en sang eller dramastykke. Vi viser video fra tidligere besøk eller sommerleire, og barna koser seg med å se bilder og film av seg selv og andre.

Fest for fattige

Noen ganger arrangerer vi fest for fattige. Da dekket festbord vi til et hundretalls mennesker. Mange av disse har barna sine med, og vi kjenner mange av dem.

Det er mye arbeid som ligger bak forberedelse til en slik fest. Peeteli kjøper inn all maten, både den som skal serveres på festen, og den som hver enkelt får med seg hjem.

Total Views: 4195 ,