Vil du være med å hjelpe?

Mange av barna i Tallinn trenger mat og klær. Peeteli deler ut både mat, klær og andre ting som fattige barn og foreldre trenger.

Det trengs også penger til den daglige driften av Barnehjemmet. For tiden er det 17 arbeidere, som gjør en formidabel innsats. Vi støtter disse økonomisk. Uten dem ville hele virksomheten stoppe opp, eller bli svært begrenset.

Noen ganger betaler vi også helt, eller delvis, husleie for familier eller enslige mødre med barn. På den måten får de hjelp til å bygge et nytt liv.  En sosialarbeider i Peeteli følger disse opp med råd, mat, klær og nødvendige husholdningsartikler. Hun er behjelpelig med å skaffe dem jobb, slik at de gradvis kan stå på egne ben.

Oppgavene er mange, men ressursene er knappe. Vil du være med å hjelpe?

Det er hovedsakelig tre områder du kan hjelpe til på: Gi et engangsbeløp til Sosialsenteret, bli fadder (fast beløp /mnd) eller støtte vår sommerleir. Hva med å gi julegaven eller bursdagsgaven din til dette arbeidet?

Gi et engangsbeløp til Peeteli Sosialsenter.  Du kan gi en pengegave, enten et engangsbeløp eller et fast beløp hver måned. Alle pengene kommer fram til Peeteli Sosialsenter.

Støtte til sommerleiren. Vi trenger ca. kr. 130000. for å dekke utgiftene til en sommertleir i Norge. Det skal dekke flybilletter, mat, leie av leirsted og billetter til forskellige arrangement. Vi får mye gratis mat fra Gunnar Ruud as og Strøm-Larsen og har ingen utgifter til transport i Norge. Allikevel er det dyrt å holde leir for et 20-talls barn med estiske ledere.

Leirene har en enorm betydning for barna. Vi opplever virkelig at leirene motiverer til et ryddig liv og former gode holdninger. Det vil være et stort tap om vi ikke kan arrangere sommerleir på grunn av pengemangel.

Bli fadder du også. Det koster mye å drive et Barnehjem, men for kr. 300./mnd  hjelper du med å redusere utgiftene til mat og hjem for ett barn.  Fadderpengene går i sin helhet til Peetelikirkens Sosialsenter.  Bli fadder selv for ett eller flere barn, og verv andre!

Knappen under åpner et skjema som du kan benytte til å bli fadder eller gi en pengegave.

Total Views: 4065 ,