Vi gjør noe med det!

Vi i Gatebarna i Estland samarbeider tett med sosialsenteret i Peetelikirken i Tallinn. Vi hjelper vanskeligstilte barn og ungdom til å mestre livet sitt. Det er et langsiktig arbeid som krever mye tålmodighet og kjærlighet. Vi har holdt på siden 2003 og tilpasset hjelpen etter hvert som forholdene i Tallinn forandrer seg.

Det er ikke lenger «gatebarn» i Tallinn, men nøden og elendige sosiale forhold for mange barn er fortsatt der.

Hvordan hjelper vi.

  • Hver måned sender vi penger til Sosialsenteret i Peetelikirken Tallinn
  • Vi arrangerer ikke lenger sommerleir, men besøker Peetelikirken i Tallinn ca. to ganger i året.

Før og etter Koplislummen

De gamle russerblokkene i Kopli bydel ble heldigvis revet. I dag (2019) er det ingen av disse boligblokkene igjen. De som bodde der har funnet seg andre steder å bo, og de fleste har fått nye leiligheter av myndighetene. Det går framover, og myndighetene gjør mye for å bedre levevilkårene for folk. Sosialsenteret i Peetelikirken har arbeidet mye med barn fra Koplislummen, men også med mange barn og familier som bor i egne eller leide leiligheter. I dag (2019) hjelper de barn som bor i slike leiligheter, eller i sosialblokker. Så selv om Koplislummen er historie, er den sosiale adferden for dem som bodde der ikke så enkelt å forandre. Vi ser at det kommer stadig nye barn med store problemer til Sosialsenteret.

Vil du være med å hjelpe ?

Hør mer:

Vi er en ledergruppe på 10 personer som alle arbeider frivillig for å hjelpe barn og ungdom i Tallinn. De fleste av disse kommer fra hjem med mye misbruk av alkohol eller narkotika. Vi har møtt barn helt ned til 5 års-alderen som er blitt misbrukt av et familiemedlem. Mange blir avvist hjemme og opplever vold og grov omsorgssvikt. Vi arbeider sammen med Sosialsenteret i Peetelikirken i Tallinn. På Sosialsenteret får mange barn mat og klær, hjelp til skolearbeid og er med på flere arrangementer som Sosialsenteret tilbyr. Sosialsenteret har også et Ungdomssenter, hvor barn og ungdom kan få krisehjelp på timen og kan få bo der i lang tid om nødvendig.

Hjelpearbeidet vårt omfatter pengestøtte til Sosialsenteret i Tallinn og til 10 dagers sommerleir i Norge for ca. 20 barn som Peetelikirkens Sosialsenter tar ut. Vi kjenner de fleste av dem fra tidligere sommerleirer og har besøkt hjemmene deres i Tallinn flere ganger. Det er gledelig å oppleve at mange faddere gir regelmessig penger til arbeidet. Det er viktig for oss å vite at pengene kommer fram og forvaltes på en god og forsvarlig måte. Du kan også være med på å hjelpe barn til et bedre liv og kanskje redde dem fra rus, prostitusjon og kriminalitet.

* Du kan gi en gave på VIPPS via vår kasserer Terje Ruud, mob. tlf. 92219470.  (Merk gaven  “Estlandsarbeidet”) eller til konto  6039 05 78655

* Du kan bli fast fadder.  Se her for flere detaljer.

 

Har du spørsmål kan du kontakte:

Wenche Lunde (leder og grunnlegger)

mob. 92687875 e-mail:  g-barna@online.no

Terje Ruud (kasserer)

Mob. 92219470, e-mail: terje@gunnarruud.no

Tom Haug ( info og web-ansvarlig)

Mob. 48181319, e-mail: tom.gjertrud@hotmail.com

 

Estlandsdag, 2. mars 2024

Mati Sinisaar kommer på besøk

Vi  ønsker deg hjertelig velkommen til en hyggelig og opplysende samling i Misjonskirken lørdag 2. mars kl. 16.00 – ca. 18:30.

Program for samlingen:

*  Mati Sinisaar forteller om dagens arbeid blant barn og ungdom
*  Video
*  Kafé med salg av varme pølser, vafler og kaker. Kaffe/te/brus
*  Åresalg

Inntektene går til Sosialsenteret i Peetelikirken

 Håper vi sees

Dette er et felles vaskerom og toalett i enden av koridoren i en sosialblokk. Noen barn har en slik oppvekst.

 

Bilder fra sommerleiren 2018. Vi deler alltid ut litt klær på sommerleiren, men klær får de som oftest av sosialsenteret i Peetelikirken.

En dag har vi som regel en tur til Oslo. Barna tror vel kanskje at alle nordmenn er til for å klemmes på.

Total Views: 53599 ,