Forholdet til Barnevernet

Peeteli har hatt et vekslende forhold til Barnevernet. Vi har inntrykk av at forholdet er blitt bedre med tiden. Peeteli er ofte i en vanskelig situasjon. Når de kommer i kontakt med en familie med barn som lider av omsorgssvikt, prøver de å hjelpe barna og familien så godt de kan. Noen ganger får barna lov å bo i Peeteli.

Men hvis Peeteli rapporterer ethvert tilfelle til barnevernet, vil enkelte familier ikke ha noe mer med Peeteli å gjøre av frykt for å miste barna sine.

Idag hender at barnevernet kommer til Peeteli, som siste utvei, og spør om hjelp til barn som har det riktig ille, og som de selv ikke klarer å håndtere.

Dersom politi, skolen eller Peeteli finner barn som ikke går på skolen eller ruser seg, blir ofte barnavernet koblet inn. Noen ganger er det barn som tipser Peeteli om andre barn.

Noen barn blir sendt til en lukket skole med svært strenge regler. Dessverre er det bare to slike skoler i Estland.

Barnvernet kan gripe inn i familier når det er mye omsorgssvikt, men det skal ofte svært mye til. Dersom en av foreldene har arbeid, kan de ikke gripe inn.

Det er flere sosialblokker i Tallinn. Det er små rom og forholdene er langt fra gode for barn som vokser opp.

Generelt sett har Peeteli og Barnevernet et godt forhold nå.

 Total Views: 3056 ,