Barn som bor i slike hus gleder seg over en tur i skogen

Hva gjør Peeteli i dag?

Peetelikirken, eller bare Peeteli, er en liten luthersk kirke som har gudstjenester på estisk og russisk. Presten i kirken heter Avo Üprus, og han er sterkt engasjert i å hjelpe fanger i fengslet,  og å hjelpe disse med midlertidig bosted og med arbeid når de løslates. Peeteli har også et Sosialsenter som består av et Barnehjem og et Dagsenter.
Les mer om historien til Peeteli under “Historisk” på menyen

 

Dagens situasjon (2015)

Sosialsenteret har mer enn nok å gjøre. De hjelper barn og ungdom, enslige voksne, eller familier som har store sosiale vanskeligheter.
Annen hver måned er kirkebenkene fulle av klær som deles ut gratis til dem som trenger det mest. Peeteli følger godt opp alle disse menneskene og setter opp en liste over hvem som får tilbud om klær.

Peeteli har en ungdomsarbeider som spesialt følger opp ungdommer som er med på et flott stipend-prosjekt fra støttegruppen i Lyngdal.

Peeteli har også en sosialarbeider som spesielt følger opp familier. Hun har god oversikt over behov og hvem som skal få beskjed om klesutdelingen i kirken neste gang.

Til Dagsenteret kommer det barn fra Tallinn som vanker på gata på dagtid, har elendige boforhold eller trenger leksehjelp og mat. På kvelden er lokalene forbeholdt de som bor på barnehjemmet.
Hvert barn har sin individuelle historie, og det er mange vanskelige historier.

Selv om barnefamiliene er borte fra Kopli, deler Peeteli ut matposer til de familiene og andre som har stort behov for hjelp. Matutdelingen foregår forsatt i Kopli, og hver gang kommer det mennesker fra hele Tallinn. Det er omternt 300-400 mennesker som kommer hver gang.

 

Sitat fra Mati Sinisaar:

“Hovedmålet for arbeidet vårt i Peetelisenteret er å hjelpe barn og unge fra de minst privilegerte familiene. Vi søker å skape like vilkår for dem som andre barn har, slik at de kan tilegne seg en ordentlig utdannelse. For å nå dette målet har vi daglig et nært samarbeid med skoler, barnevern, sosialarbeidere og de lokale myndigheter.”

Total Views: 5563 ,