Estland – Historisk bakgrunn (2009)

Estland, med sine 1,4 millioner innbyggere, er et land litt større enn Danmark. Og de har til felles at begge landene er ganske flate.

Landet har gjennom århundrene vært underlagt fremmede makter, som Danmark, Tyskland, Sverige og Russland, og de har bare hatt korte perioder med selvstendighet, men 24. februar 1918 erklærte Estland seg som en uavhengig stat.

Etter en kort frigjøringskrig, var de så et fritt land fram til 1940.
Da invaderte sovjetiske tropper landet og tok Estland opp som egen sovjetrepublikk.
I 1941 fulgte så tysk okkupasjon, men i 1944 ble landet igjen inntatt igjen av de sovjetiske troppene. Den Sovjetiske okkupasjonen varte fram til 24. august 1991, da Estland igjen ble anerkjent som selvstendig stat.

Før annen verdenskrig var 90% av befolkningen estere. Men nå utgjør esterne bare 69 %. pga krigen, flukt og deportasjoner. Russere er blitt forflyttet til Estland, og de utgjør i dag en fjerdedel av befolkningen.

Tallinn er Estlands hovedstad med 400 000 innbyggere. Byen er i dag et populært turistmål og har en flott og godt bevart “gamleby”.

I Tallinn er kun 54 % av befolkningen estere, mens russerne utgjør hele 37 %

Til bydelen Kopli nord i Tallinn ble det forflyttet mange russere, og det er her Peetelikirken startet.

Bilder fra Kopli, inne i en leilighet, og utenfor

 

Etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning og russiske tropper trakk seg ut av Estland, viste det seg at det var mye nød og fattigdom blant både estiske og russiske familier. Mange barn bodde i falleferdige hus, og miljøet var sterkt preget av rus, vold og alkohol. Det er fortsatt mye fattigdom og nød i disse miljøene, og det er først og fremst her Peetelikirken hjelper barn og ressurssvake familier i Tallinn.

Arbeidet er ikke bare et sosialarbeid med kristne verdier, men det er i høyeste grad et fredsskapende arbeid i Estland. Fattigdom og sosial nød skaper misnøye og kan være en tikkende bombe.

Total Views: 4120 ,