Om oss

“Gatebarna i Estland” er en støttegruppe i Oslo og omegn som samarbeider med Peetelikirkens Sosialsenter i Tallinn (ofte bare kalt Peeteli). Gruppen ble startet av Wenche Lunde i 2003.
Vårt formål er å hjelpe barn og ungdom som enten bor i barnehjemmet i Peeteli eller som står på listen over barn, ungdom eller familier som får hjelp fra Peeteli.
Vi har møtt disse barna og sett nøden på nært hold. Barna trenger hjelp, og vi ønsker å formidle Jesu kjærlighet gjennom en aktiv innsats for å bedre deres livssituasjon.
I Peeteli får de omsorg, mat, rene klær og leksehjelp. Dette gir dem mulighet til å gå på skole – en forutsetning for at disse barna skal kunne klare seg i samfunnet.
Vi har et godt samarbeid med Solveig Bergsland i Skien, Misjonskirken på Majorstuen i Oslo og støttegruppen “Håp for alle” i Lyngdal.
Regnskapet blir revidert av statsautorisert revisor .
I 2005 fikk Wenche Lunde en spesiell utmerkelse av sosialdepartementet i Tallinn for sin innsats i Estland.

Total Views: 3974 ,

Leder for Støttegruppen

Kasserer

Sekretær

Informasjon og Web-ansvarlig